Author Archives: alunyrsteam

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות תנאים הגונים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל משפיע על רצונותיה של הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות בדיוק על כתפי העובדת. העלות המשוערת של הדירה היומית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה לקידום בנות. עובדים לוקחים מתנות מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל עיסוי אירוטי בבת ים – הפוך בנות עבודה הגונה עם רווחים משמעותיים, ומספקים ללקוחות מאובטחים נותנים שירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. שיטה זו היא שמספקת כוחות לפתח שיתוף פעולה ממושך, שיהיה נוח הן לבנות והן ללקוחותינו.